Workshop Dossiervorming in Arbeidszaken

Disfunctioneren, wangedrag & ziekte in het kader van 'Goed Werkgeverschap'

Leervragen / Spelen de volgende vragen ook in uw organisatie?
Hoe voorbereiden op ontslagprocedure en opstellen van een juridisch correct dossier?
Op welke manier medewerkers voldoende ondersteuning bieden in een verbetertraject?
Wat zijn gevolgen voor kans op ontslag en hoogte ontslagvergoeding?
Wat zijn 'best practices' van dossiervorming van HRM-collega's in soortgelijke organisaties

 

Opbrengst voor organisatie:


Versterken van een aanspreek en afspraken cultuur;
Transparantie in personeelsmanagement: bijdrage aan sfeer van openheid qua communicatie;
Versterking van de kracht van de leidinggevende - leiderschap;
Voorkomen van (de kosten van) disfunctioneren en arbeidsconflicten en langdurige ziekten;
Voorkomen van torenhoge verslaglegging en advocatenkosten;
Versnelling van de gewenste organisatie ontwikkeling
Kader waarbinnen gespreksvoering zinvol en nuttig is (arbeidsrechtelijk kader) mbt functioneren/ziekte/re-integratie;

 

Opbrengst voor Leidinggevende/HRM-professional:


Verheldering rolverdeling leidinggevende en medewerker, en leidinggevende en HR;
Duidelijkheid wat kan ik wel en niet en wat kan ik van een medewerker verwachten mbt het functioneren;
Leert opzetten van verbetertraject;
Hoe managen ziekteverzuim;
Bevordering van integraal management (blinde vlek ligt vaak bij leidinggevende)
Leidinggevende leren om medewerkers aan te spreken op proactiviteit en verantwoordelijkheidsbesef a resultaat p&v neemt toe.

Werkwijze: interactief, toepassingsgericht & gericht op bevordering van zelfsturing
Tijdens de workshop komen alle aspecten van dossiervorming in het kader van ‘Goed Werkgeverschap’ aan bod. De benodigde stappen om tot een eigen solide dossier te komen, zetten we voor u op een rij in deze praktijk gerichte workshop. Er is veel ruimte voor bespreking van de situatie van de organisatie van ieder van de deelnemers.

 

Programma

Dagprogramma:
09.00 - 09.30 : Welkom & Introductieronde
09.30 - 10.00 : Ingebrachte praktijkgevallen & leervragen
10.00 - 10.15 : Hoofdlijnen programma
10.15 - 10.30 : Knelpunten ontslag & dossiervorming
10.30 - 10.45 : De arbeidsverhouding: Goed Werkgeverschap & ontslagvergoeding
10.45 - 11.00 : Bewijsrecht in Arbeidszaken: de eisen voor werkgevers
11.00 - 12.00 : De rol van de arbeidsovereenkomst, functiebeschrijving, huisregels & gedragscodes

12.00 - 12.30 : Uitgebreide LUNCH

12.30 - 13.30 : Plannings-, Beoordelings- en functioneringsgesprekken & rolverdeling lijn / HRM
13.30 - 14.00 : Disciplinaire maatregelen, Ontslagprocedures: UWV WERKbedrijf, Kantonrechter
14.00 - 14.45 : Vakinhoudelijk disfunctioneren & eisen verbetertraject, wangedrag
14.45 - 15.15 : Arbeidsongeschiktheid, reintegratie & ontslag
15.15 - 15.45 : Middelen van dossiervorming: verslagen, notulen, brieven, emails & getuigenverklaringen
15.45 - 17.00 : Afsluiting met opbrengst van de dag + resterende praktijkcases + laatste vragenronde

 


MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.

 


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl