Workshop Medezeggenschap

Bestuurder en Medezeggenschapsorgaan partners in organisatieontwikkeling

Leervragen / Spelen de volgende vragen ook in uw organisatie?
Hoe kunnen we zorgen voor meer samenspel tussen bestuurders, medewerkers en medezeggenschapsorgaan, om samen verantwoordelijk te zijn voor het succes van de organisatie?
Hoe geven we effectief medezeggenschap vorm rekening houdend met de arbeidsverhoudingen binnen de organisatie?
Welke praktische afspraken kunnen we maken voor wat betreft onderlinge samenwerking en communicatie met de achterban?
Wanneer is informatie-, advies- of instemmingsrecht van toepassing?
Hoe omgaan met spanningen tussen bestuurders, ondernemingsraad en medewerkers?

Opbrengst voor organisatie, zowel bestuurders, medewerkers als medezeggenschapsorgaan:
Dialoog bevorderd tussen bestuurders, medewerkers en medezeggenschapsorgaan.
Gemeenschappelijk referentiekader door gezamenlijk volgen van de workshop.
Zicht op randvoorwaarden, de mogelijkheden en de beperkingen met betrekking tot de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging.
agenda: strategie-sessies, omgangsvormen en werkafspraken voor de komende jaren!

Werkwijze: interactief, toepassingsgericht & gericht op bevordering van zelfsturing
Bijzonder aan de werkwijze is dat de OR en Bestuurder (met of zonder MT, maar met HRM-manager) bij voorkeur (deels) de workshop samen volgen, vanuit de co-creatie gedachte: samen vormgeven aan medezeggenschap. Dit geeft een gezamenlijk referentiekader over medezeggenschap.

 

Programma

Dagprogramma:
09.00-10.00 : kennismaking, inbreng leervraagstukken en praktijkdilemma’s
10.00-10.30 : Medezeggenschapsorganen: personeelsvertegenwoordiging (PVT), ondernemingsraad (OR), groeps- en centrale ondernemingsraden (GOR en COR)
10.30-11.00 : Het instellen van een OR of PVT. OR-verkiezingen en OR-faciliteiten
11.00-12.30 : Informatie-, advies- of instemmingsrecht: wanneer?

Lunch

13.00-13.30 : Ontslagbescherming OR-leden, De ondernemingsovereenkomst, De OR en arbeidsvoorwaarden
13.30-14.00 : Juridische procedures: de bedrijfscommissie, kantonrechter en ondernemingskamer
14.30-15.00 : De structurering van het overleg tussen OR en bestuurder: praktische tips
15.00-15.30 : Omgaan met OR’en: de verschillende ontwikkelingsfases en taakopvattingen, werkwijze OR
15.30-16.00 : Tips voor het omgaan met lastige OR’en en bestuurders
16.00-17.00 : Co-creatie: samen vormgeven aan medezeggenschap: strategie-sessies en werkafspraken


 

MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl