workshop Mediation voor HRM

Hoe om te gaan met arbeidsconflicten?

Opbrengst voor de organisatie:
Minder en/of vroegtijdig opgeloste arbeidsconflicten, en minder en korter verzuim
Besparing van kosten die gemoeid gaan met externe inhuur en minder tijdsverlies
Conflictbegeleiding door professionals die de mensen en de organisatie kennen
Ontwikkeling van een adequaat conflictmanagementsysteem, waaronder klachtenregeling, klachtcommissie en vertrouwenspersoon.
Vergroting van de conflictvaardigheid van medewerkers en managers door conflictcoaching vanuit P&O.

Opbrengst voor de HR professional:
Eigen rol in mediationtrajecten scherp duiden en vervullen, en betrokkenen aanspreken op diens rol
Mediationvaardigheden om met meer gemak, zelfvertrouwen en effectiviteit op te treden
Kennis over de belangrijkste juridische aspecten van arbeidsconflicten, disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid en exittraject
Vermogen om effectief te intervenieren bij verschillende typen en fasen in arbeidsconflicten

Leervragen rondom arbeidsconflicten
Hoe creeer ik duidelijkheid over onderlinge rolverdeling tussen manager, medewerker, P&O, bedrijfsarts, UWV en (externe) mediator?
Wat zijn praktische handvatten voor gespreksvoering bij arbeidsconflicten?
Welke regels gelden bij disfunctioneren en ziekte/re-integratie, die spelen bij arbeidsconflicten?

Aantal deelnemers : Maximaal vijftien personen
Cursusduur : Twee dagen (vijf dagdelen), overnachting aanbevolen!

 

Programma

Dag 1 Alles over arbeidsconflicten en conflicthantering vanuit HRM

09.45-10.45 : Kennismaking met elkaar en elkaars organisaties, inbreng leervragen en dilemma's rondom arbeidsconflicten
10.45-11.15 : Oefening in duo's
11.15-11.30 : Pauze
11.30-12.00 : Arbeidsconflicten: soorten en fasen, Escalatieladder arbeidsconflicten, Oefening ingebrachte praktijksituaties
12.00-13.00 : -vormen van conflicthantering
13.00-14.00 : Lunch
14.00-15.30 : Juridisch en HRM kader arbeidsconflicten, -vakinhoudelijke functioneringskwesties, -gedragsmatige functioneringskwesties, -arbeidsongeschiktheid / reintegratie, -reorganisatie, -ontslag
15.30-15.45 : Pauze
15.45-17.00 : Mediation: - de belangrijkste kenmerken; - verloop van de mediation; Oefening ingebrachte praktijksituaties;
17.00-17.30 : Snack
17.30-19.15 : Bespreking rol en positie van HRM, Het 'pettenprobleem': in spagaat tussen medewerker en leidinggevende, Mediationvaardigheden voor P & O en leidinggevenden, Oefening: effect van ander samenvatten alvorens te spreken (trio's)
19.15-20.00 : Pauze
20.00 : Diner


Dag 2 Toepassing mediationvaardigheden & bijzondere thema's

09.00-10.15 : Toepassing mediationvaardigheden bij, -vakinhoudelijke functioneringskwesties, -gedragsmatige functioneringskwesties, -arbeidsongeschiktheid / reintegratie, -reorganisatie, -ontslag, Oefening ingebrachte praktijksituaties
10.15-10.30 : Pauze
10.30-11.15 : Vervolg ochtendthema's, Oefening ingebrachte praktijksituaties
11.15-11.30 : Pauze
11.30-12.30 : Vervolg ochtendthema's, Oefening ingebrachte praktijksituaties
12.30-13.30 : Lunch
13.30-14.15 : Toepassing mediationvaardigheden bij, -agressief gedrag, -teruggetrokken gedrag, - leden van culturele minderheden, - niet op een lijn zitten HR en lijn
14.15-14.30 : Pauze
14.30-15.45 : Vervolg middagthema's, Oefening ingebrachte praktijksituaties
15.45-16.00 : Evaluatie: wat neem je mee?

 


 MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl