Workshop Fusie en Overname

De valkuilen, feiten en mogelijkheden zetten we naast elkaar in deze praktijk gerichte workshop!

Fusies & overnames zijn aan de orde van de dag, steeds meer ook in de non-profitsector. Organisaties in de Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening-, Jeugdzorg- en Kinderopvangbranches bevinden zich bijvoorbeeld in omgevingen die constant in beweging zijn: verminderde of geheel stopgezette subsidie, prestatiecontracten met subsidieverleners en toenemende concurrentie nopen tot het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden in de zorgketen of met scholen, variërend van samenwerking tot fusie & overname.

Vanuit bedrijfsorganisatorische wensen of bedrijfseconomische vereisten gaan organisaties over tot het nemen van ingrijpende maatregelen. Soms op kleine schaal, door het wijzigen van arbeidsvoorwaarden of functies, soms op grote schaal, door verregaande herstructureringen met ontslagen, afvloeiingsregelingen of het afstoten of verwerven van bedrijfsonderdelen, soms zelfs door fusie met andere organisaties. Vanzelfsprekend heeft dit een grote impact op werknemers en het functioneren van organisaties als geheel. De vraag is hoe u binnen de juridische randvoorwaarden de benodigde processen zo effectief en zorgvuldig mogelijk kunt vormgeven.

Inhoud

Tijdens de workshop wordt er vanuit allerlei invalshoeken ingegaan op het thema fusie, overname & reorganisatie. De mogelijkheden en valkuilen zetten we voor u naast elkaar in deze op de praktijk gerichte workshop, met veel ruimte voor bespreking van de situatie van de organisatie van ieder van de deelnemers. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Tijdens de workshop wordt er vanuit allerlei invalshoeken ingegaan op het thema fusie, overname & reorganisatie. De mogelijkheden en valkuilen zetten we voor u naast elkaar in deze op de praktijk gerichte workshop, met veel ruimte voor bespreking van de situatie van de organisatie van ieder van de deelnemers.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Fusie, overname & reorganisatie: verschillende vormen
Medezeggenschap en inspraak vakorganisaties
Wat houdt het due diligence onderzoek precies in?
Hoe verloopt het integratieproces na een fusie of overname?
Wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie inhoud, reistijd)
Toetsing bedrijfseconomisch ontslag door CWI of kantonrechter
ontslagprocedures: selectiecriteria, afspiegelingsbeginsel anciënniteitsprincipe (Last-in First Out), selectie op kwaliteit
Collectief ontslag
Aflvoeiingsregelingen & het sociaal plan
Wat kan er allemaal mis gaan? De top 10 van valkuilen

Programma

Dagprogramma:
10.00 - 10.45 : Welkom & Introductieronde
10.45 - 12.00 : Medezeggenschap en inspraak vakorganisaties
12.00 - 12.30 : Ontslagprocedures & selectiecriteria
12.30 - 13.00 : Wet Melding Collectief Ontslag

12.00 - 12.30 : Uitgebreide LUNCH

14.00 - 14.30 : Afvloeiingsregelingen & het sociaal plan
14.30 - 15.00 : Bedrijfsovername
15.00 - 15.30 : Wijziging Arbeidsvoorwaarden
15.30 - 15.45 : Pauze
15.45 - 16.00 : Surséance van betaling & Faillissement
16.00 - 16.30 : Werktijdverkorting
15.45 - 17.00 : Afsluiting met opbrengst van de dag + resterende praktijkcases + laatste vragenronde


 

MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl