Workshop De zieke werknemer/WIA

Wet Verbetering Poortwachter, arbo, zorgverzekeringen en mediation bij arbeidsconflicten

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan momenteel volop in de schijnwerpers. Logisch als je bedenkt dat hiermee naast alle fysieke en sociale ongemak voor direct betrokkenen - werknemer en werkgever - steeds hogere kosten zijn gemoeid voor de samenleving als geheel en werkgevers en werknemers in het bijzonder.

Vanuit Den Haag worden de laatste jaren steeds verdergaande verplichtingen opgelegd: Wet Verbetering Poortwachter, arboregels, verplichte aanstelling preventiemedewerker, WIA en een nieuw zorgverzekeringstelsel. Het is niet moeilijk om in het woud van bestaande en nieuwe regels en wetten de weg kwijt te raken. Wat is er besloten, wat staat er te gebeuren en wat zijn de consequenties en mogelijkheden voor uw organisatie? En vooral: hoe geeft u een effectief en zorgvuldig gezondheidsbeleid vorm, gericht op preventie, snelle genezing en spoedige reïntegratie?

Inhoud
Al deze vragen worden uitgebreid behandeld. Om zo concreet mogelijk op uw situatie in te gaan, komt alles wat van belang is aan bod, begeleid door een docent met bijzondere praktijkervaring op elk van de volgende aandachtsgebieden: juridisch & HRM, arbo & zorgverzekeringen en medisch/psychologisch.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
De kosten en lasten van ziekte
Een integraal verzuimmodel
Bronnen van verzuim
Besparingsmogelijkheden
Preventie! Goed werkgeverschap
De Wet verbetering poortwachter (WVP): de termijnen, het verzuimdossier
Van brandjesblussen naar preventie
Loondoorbetaling bij ziekte
De WVP en de rol van UWV. Het deskundigenoordeel (second opinion)
Van WAO naar WIA: gevolgen voor de praktijk
Zorgplicht en aansprakelijkheid bij ongevallen en beroepsziektes: de bewijslastverdeling
Gerichte reïntegratietrajecten & mediation bij arbeidsconflicten
Rechten en plichten in de sollicitatiefase: medische keuring, mededelingsplicht werknemers
Regels voor de bescherming van de privacy van zieke werknemers
Tips voor de selectie van praktijkadviseurs
Ontslag tijdens en wegens ziekte
Wel of geen gebruik maken van een Arbo-dienst?
Welke Arbo-zorgdiensten moet ik en welke kan ik inkopen? En waar? Bij een Arbo-dienst of elders?
Het contract met de Arbo-dienst of andere Arbo-zorgaanbieder: het maken van afspraken over resultaten en werkwijze


MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl