Workshop Reorganisatie, Bezuiniging en Sociaal Plan

Binnen juridische randvoorwaarden benodigde processen zo effectief en zorgvuldig mogelijk vormgeven.

Leervragen / Spelen de volgende vragen ook in uw organisatie?
Welke handvatten zijn er om een bezuinigings- en reorganisatietraject in te richten?
Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot arbeidsrecht, wat van invloed is op het HRM vak?
Wat zijn 'best practices' en is er uitwisseling met HRM-collega’s in soortgelijke organisaties mogelijk?
Kan HRM College de koppeling maken tussen theorie en praktijk, en advies op maat geven waar nodig?

Opbrengst voor organisatie:
Overzicht van verschillende manieren van bezuinigen en (on)mogelijkheden van reorganisatie;
Toegespitst sociaal plan met stappenplan om op alle niveaus in de organisatie aan de slag te gaan;
Sociaal plan wat draagvlak creeert en voor duidelijke communicatie naar werknemers zorgt;
Enorme besparing op juridische en proceskosten door expertise en regie in eigen handen te hebben.

Opbrengst voor HRM-professional:
Kennis en toepassing van actuele regelgeving en verplichtingen;
Stevige gesprekspartner met strategisch advies en gedegen onderbouwing voor Raad van Bestuur;
Regisseurrol met heldere aansturing en inschakeling van (zo nodig) externe deskundigen;
Spiegelen van plan van aanpak met HRM-professionals in soortgelijke organisaties/trajecten.

Werkwijze: interactief en toepassingsgericht
Tijdens de workshop wordt er vanuit allerlei invalshoeken ingegaan op het thema bezuiniging, reorganisatie & sociaal plan. De mogelijkheden en valkuilen zetten we voor u naast elkaar in deze op de praktijk gerichte workshop. Er is veel ruimte voor bespreking van de situatie van de organisatie van ieder van de deelnemers.


Programma

Dagprogramma:
10.00 - 10.45 Welkom & Introductieronde
10.45 - 12.00 Bezuinigen en reorganiseren – alle opties op een rij
12.00 - 13.00 Ontslagprocedures & selectiecriteria

13.00 - 14.00 Uitgebreide LUNCH

14.00 - 14.30 Afvloeiingsregelingen & het sociaal plan
14.30 - 15.00 Bedrijfsovername
15.00 - 15.30 Wijziging Arbeidsvoorwaarden

15.30 - 15.45 Pauze

15.45 - 16.30 Het Sociaal Plan: stappenplan voor het opstellen
16.30 – 17.00 Afsluiting met opbrengst van de dag + laatste vragenronde

 


MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl