Workshop rol van de HR manager bij organisatieveranderingen

Verstevigen van uw rol als HRM-professional bij veranderprocessen.

Leervragen / Spelen de volgende vragen ook in uw organisatie?
Hoe kunt u als HRM-professional een betere gesprekspartner worden?
Hoe vergroot u toegevoegde waarde richting directie, leidinggevenden en medewerkers bij verandertrajecten?
Hoe kunt u arbeidverhoudingen met ondernemersraad en vakbonden zo effectief mogelijk inrichten/managen?

Opbrengst voor organisatie:
Veranderingen inhoudelijk beter vormgeven en breder draagvlak creeren;
Onduidelijk veranderingen vroegtijdig bijsturen of stopzetten, om onnodig leed te voorkomen;
Besparing op externe advies kosten door betere vervulling interne adviseur aangestuurd door HR.

Opbrengst voor HRM-professional:
Veelzijdig worden in het brede HR vak door het afwisselen en betreden van verschillende rollen om daarmee eigen HR arbeidsmarktwaarde te vergroten;
Op de 'persoon-kant' van P&O een actievere rol pakken, door meer trainingen te geven op gebied van loopbaanontwikkeling, werkonzekerheden, gespreksvaardigheden etc (niet meer extern uitzetten).
Op de 'organisatie-kant' van P&O meer regie pakken, zodat loopbaanperspectief en waarde voor eventuele volgende managementposities vergroot wordt;

Werkwijze: interactief en toepassingsgericht
Tijdens de workshop passeren de vier rollen van de HRM-professional de revue en worden voorbeelden gegeven voor de consequenties van het wel of niet betrekken van de HRM-professional in die vier rollen. Er is veel ruimte voor bespreking van praktijksituaties van ieder van de deelnemers.


Programma indicatie

Dagprogramma
10.00 - 10.45 Welkom & Introductieronde
10.45 - 12.00 De rol van 'change agent'
12.00 - 13.00 De rol van 'employee champion'

13.00 - 14.00 Uitgebreide LUNCH

14.00 - 14.30 De rol van 'administratieve expert'
14.30 - 15.00 De rol van 'business partner voor de directie'
15.00 - 15.30 Voorkeursrol & uitdaging formuleren

15.30 - 15.45 Pauze

15.45 - 16.30 Verder verkennen van een nieuwe rol
16.30 - 17.00 Afsluiting met opbrengst van de dag + laatste vragenronde

 


MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl