Internationaal HR Management Praktijk

Leer de theoretische en praktische kaders kennen voor internationaal HRM en voor de belangrijkste internationale HRM deelgebieden!

Uw praktijk cases en die van de internationaal ervaren workshopleiders staan gedurende twee dagen centraal. Maximale interactie door uitwisseling en discussie.

Leer de theoretische én praktische kaders kennen voor internationaal HRM (IHRM) en voor de belangrijkste internationale HRM deelgebieden. Word je bewust van je eigen gedrag als directeur, manager of HRM professional in een internationale context. Krijg handvatten aangereikt voor de oplossing van eigen praktijkvraagstukken. Wissel ideeën en ervaringen uit met de andere deelnemers en met de internationaal ervaren workshopleiders, en vorm met hen een netwerk voor onderlinge vragen en steun. Maximaal 12 deelnemers werken tijdens deze intensieve 2- daagse workshop samen. Als deelnemer brengt u vooraf uw thema’s en vraagstukken in, die gezamenlijk en onder begeleiding van de workshopleiders worden behandeld, met voorbeelden, vele tips en korte cases, aangevuld met boeiende cases van de trainers.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:
Het managen van een ‘global workforce’ : expatriation, coaching, repatriation
Integratie van verschillende culturen: Company values, beleving van hiërarchie in en buiten Nederland.
Global Management: managing complexiteit; competenties voor de global (HR) manager
Samenwerken en leidinggeven op afstand in multinationale teams
HR praktijken en -regelgeving in diverse landen en regio’s, (recruitment, remuneration etc.)
Speciale projecten: reorganisatie, outsourcing, offshoring, IT.
Performance management en beloningssystemen in internationale context
De HR aspecten van internationale Joint Ventures, fusies en overnames

Deze thema’s worden definitief vastgesteld en aangevuld met de thema’s waar de deelnemers voorafgaand aan de workshop om hebben verzocht, tezamen met door hen ingebrachte vraagstukken. Hoofdlijnen programma Het 2-daagse programma wordt in samenspraak met de deelnemers samengesteld uit een basisprogramma bestaande uit: de theoretische én praktische kaders voor internationaal HRM (IHRM), de belangrijkste internationale HRM deelgebieden, aangevuld met een keuze van thema’s, die de deelnemers een vooraf kunnen maken. De hierboven genoemde thema’s kunnen behulpzaam zijn met het bepalen van uw keuze. Ieder gekozen thema krijgt een behandeling van circa anderhalf uur, bestaande uit een korte toelichting door de inbrenger(s) van het thema, een inleiding door de workshopleiders, uitwisseling van ideeën en ervaringen, inbreng van eigen cases door de deelnemers.

Programma

Dag 1

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.15 Opening & bespreking programma
10.15 – 11.00 Voorstelronde & Inbreng cases / vragen deelnemers
11.00 – 11.15 Pauze
11.15 – 11.30 Raamwerk voor internationaal HRM (IHRM) en de belangrijkste internationale HRM deelgebieden
11.30 – 11.45 Afspraken voorgestelde aanpak Keuzethema’s deelnemers
11.45 - 12.30 Speed case: 45 minuten case van de workshop leiding
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Keuzethema 1
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.45 Keuzethema 2
16.45 – 17.30 Snackpauze
17.30 – 19.00 Keuzethema 3
19.00 - 19.15 Conclusies, Afronding dag 1
19.15 – Diner


Dag 2

09.00 – 10.30 Keuzethema 4
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 12.15 Keuzethema 5
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Keuzethema 6
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.30 Keuzethema 7
16.30 – 17.00 Conclusies, Afronding dag 2

 


MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING?

klik hier

 

Kosten

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en groepsgrootte. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Tijdens de workshop krijgt u een syllabus met artikelen, checklists en voorbeelden en is er natuurlijk de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden uit uw eigen werkomgeving te laten behandelen. Stuurt u dan uw casus voorafgaand aan de workshop naar info@hrmcollege.nl.

Indien uw brancheorganisatie met ons een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, heeft u recht op 10% korting!

 

Locatie

HRM College werkt samen met een aantal zeer geschikte locaties voor het geven van de workshops. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de meest geschikte locatie per workshop gekozen.


 

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl