Workshop Samensturing in verandering

De praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap

Herkent u de volgende vragen, die ik vaak hoor stellen in organisaties die de beweging maken naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren?:  

  • Hoe organiseer je het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap zo, dat je samen optrekt, maar recht blijft doen aan de bijzondere plek en rol van ieder van de betrokken ‘raden’? (Bestuurder, ondernemingsraad, raad van commissarissen / raad van toezicht, cliëntenraad, huurdersraad, verzekerdenraad of medezeggenschapsraad in het onderwijs.)
  • Hoe doe je dit met aandacht voor de rol van andere partijen, zoals de HR-afdeling of het MT?
  • Hoe doe je dit met oog voor de plek en rol van door de medezeggenschapsorganen vertegenwoordigde personen zoals personeelsleden, cliënten, huurders, ouders, leerlingen, verzekerden en leden, die in de beweging naar meer zelforganisatie ook steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen?

 

Voor wie

Voor bestuurders, toezichthouders, HR, leden van medezeggenschapsorganen en (ambtelijk) secretarissen.

 

Programma 10.00-17.00 uur

In deze praktijkgerichte workshop gaan we uitgebreid met de praktijkvragen van de maximaal 8 deelnemers aan de slag, steeds gekoppeld aan de veranderopgave van de organisatie waaraan de deelnemers zijn verbonden. Met ruime aandacht voor de voor- en nadelen van diverse vormen van cocreatie-aanpakken en bijbehorende succesvoorwaarden, veel praktijkvoorbeelden uit bedrijfsleven, overheid en zorg, welzijn en onderwijs.

10.00 uur

Start programma

 

10.00- 11.00 uur

1.     Rolopvatting

·       Welke rol vervul ik?

·       Wat zijn mijn drijfveren daarbij?

·       Wat zijn mijn wensen voor de organisatie waaraan ik ben verbonden?

 

Kennismakingsronde / inbreng mogelijke vraagstukken / veranderopgave van ieders organisatie

11.00 – 12.30

2.     De positie en rol van de RvB, RvC/RvT,  de diverse medezeggenschapsorganen

en andere partijen, zoals de HR.-afdeling en het MT en de vertegenwoordigde mensen zélf

3.     Wettelijke kaders en hedendaagse visies op de rolinvulling  van de diverse raden.

4.     Praktijkvoorbeelden Co-creatie vanuit de sectoren van de deelnemers.

 

Presentatie docent over de rollen van de diverse ‘raden’

12.30 – 13.15

 

Lunch

 

13.15 - 15.00

5.     Co-creatie in de praktijk: voor- en nadelen, succesvoorwaarden

6.     Hoe kun je aan de slag met co-creatie?

Presentatie docent over ‘samensturing in verandering’ van twee of meerdere raden en eventuele andere partijen gezamenlijk

15.00 – 16.00

7.     Praktijkvoorbeelden:

Wat van wat van wat vandaag naar voren is gekomen zou kunnen passen bij onze organisatie en waarom?

 

Intervisie

Met elkaar van gedachten wisselen: eerst in subgroepjes, samengesteld uit leden van de verschillende raden. Daarna plenair terugkoppelen.

16.00 – 17.00

8.     Aan de slag met co-creatie in de eigen organisatie

Bespreking van het mogelijke plan van aanpak / ontwikkelplan voor ieders organisatie

17.00

Afsluiting programma

 

 

Docent/begeleiding

De workshop wordt verzorgd door Arthur Hol (1969), partner bij De Koning Vergouwen Advocaten en bij Nieuw Organiseren, programmadirecteur bij Governance University en lid van de RvT Versa Welzijn. Arthur is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG. Arthur heeft veel ervaring met co-creatietrajecten, in allerlei sectoren. Over dit onderwerp schreef hij alleen of met andere auteurs diverse boeken over het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap, waarover hij vaak binnen organisaties bijeenkomsten verzorgt, voor een raad apart, of voor een of meer raden gezamenlijk. Voor meer informatie over kunt u terecht op www.arthurhol.nl .

Enkele publicaties van Arthur Hol in relatie tot het thema van deze workshop:

 

Data en locatie

U kunt zich  aanmelden voor de workshop op een van de volgende data:

3 april 2018

19 juni 2018

11 september 2018

23 november 2018 

De workshop vindt plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht, Vredenburg 40 -2 minuten lopen van Utrecht CS.

 

Investering

Uw investering bedraagt € 795,- exclusief BTW en inclusief lunch en eventueel materiaal. 

Er geldt een korting indien uw branche-,beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft.

 

Aanmelden

Klikt u hier voor meer informatie en/of aanmelden

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl