Overzicht workshops

 

Module 1: Eendaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (basis)”

In de basisworkshop ligt de focus op het arbeidsrecht en de toepassingen daarvan, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

[klik hier voor meer informatie over module 1]

Module 2: Eendaagse workshop “HRM voor eigentijds management (gevorderd)”

In deze workshop ligt de focus op de traditionele en vooral eigentijdse HR-filosofieën, instrumenten en aanpakken en de praktische toepassing daarvan.

[klik hier voor meer informatie over module 2]

Verdiepingsmodules

In diverse modules of “deep dives” in een aantal specifieke onderwerpen verdiepen wij ons in de arbeidsrechtelijke en traditionele HR-basiskennis over het onderwerp, met daarboven de eigentijdse HR-aanpakken, met voor- en nadelen, de valkuilen en tips.

Alle ins en outs van het onderwerp dat centraal staat komen aan bod, met zeer veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en de inbreng van eigen cases, in groepen van maximaal zes deelnemers.

Module 3 – Deep dive 1: Ziekte en Reïntegratie

[klik hier voor meer informatie over module 3]

Module 4 – Deep dive 2: Performance Management, incl. dossiervorming

[klik hier voor meer informatie over module 4]

Module 5 – Deep dive 3: Organisatieverandering/reorganisatie

[klik hier voor meer informatie over module 5]

Module 6 – Deep dive 4: Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden)

[klik hier voor meer informatie over module 6]

Module 7 – Deep dive 5: Flexibele arbeidsrelaties

[klik hier voor meer informatie over module 7]

 

Locaties

De workshops worden verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur op wisselende locaties van Seats2Meet, steeds inclusief uitgebreide lunch in de bijbehorende brasseries.

Voor alle modules geldt dat zij ook in-company kunnen worden verzorgd.

 

Workshopdata

Module 1, Arbeidsrecht (Basis): dinsdag 21 januari (Zwolle), donderdag 6 februari 2020 (Utrecht), dinsdag 3 maart 2020 (Utrecht), dinsdag 7 april (Utrecht), vrijdag 10 april (Den Bosch), donderdag 7 mei (Zwolle)

Module 2, Eigentijds HRM (Gevorderd): vrijdag 22 januari (Den Bosch), vrijdag 28 januari (Utrecht), dinsdag 4 februari (Zwolle), vrijdag 21 februari (Utrecht), woensdag 4 maart (Zwolle)

Module 3, Ziekte en re-integratie: dinsdag 24 maart (Zwolle), donderdag 2 april (Den Bosch), dinsdag 7 april (Utrecht)

Module 4, Performance Management: dinsdag 10 maart (Zwolle), vrijdag 3 april (Den Bosch) dinsdag 14 april (Utrecht)

Module 5, Organisatieverandering: donderdag 12 maart (Utrecht), maandag 6 april (Den Bosch), vrijdag 24 april (Zwolle)

Module 6, Arbeidsverhoudingen: dinsdag 31 maart (Utrecht), donderdag 16 april (Zwolle), vrijdag 17 april (Den Bosch)

Module 7, Flexibele arbeidsrelaties: woensdag 25 maart (Utrecht), vrijdag 10 april (Zwolle), maandag 20 april (Den Bosch)

 

Investering

€795, ex BTW, inclusief evt. lesmateriaal, per workshop / module.

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

 

Resultaat

Na afloop van deze leergang, waarbij we ook werken met eigen cases van de maximaal zes deelnemers (waarvan de samenstelling wisselt per module / workshop) beschik je over:

  1. 1. up-to-date kennis van het arbeidsrecht en traditionele HR-aanpakken
    2. kennis van eigentijdse HR-aanpakken en hun toepassingsmogelijkheden
    3. handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases
    4. de noodzakelijke kennis van de door jouw gekozen deep dive onderwerpen.

Per gevolgd onderdeel wordt een certificaat verleend.

 

Over de hoofddocent
Mr. drs. Arthur Hol is arbeidsjurist en arbeidspsycholoog en partner/arbeidsrechtadvocaat bij De Koning Vergouwen advocaten. Hij is HR-manager geweest bij Shell en KLM. Daarnaast is hij partner van Nieuw Organiseren. Meer informatie: www.arthurhol.nl

 

 

Arthur Hol: "Vanuit mijn achtergrond als arbeidsrechtadvocaat en voormalig HR-manager bij Shell en KLM heb ik sinds 2005 ruim honderd ééndaagse workshops ‘Goed Werkgeverschap & dossiervorming in arbeidszaken’, maar ook ‘Ziekte & re-integratie’, en ‘Reorganisatie’ gegeven voor in totaal zo’n duizend managers en HR-functionarissen, in-company en via open inschrijving.

Voor nieuwe vormen van leiderschap en organiseren is tegenwoordig veel aandacht. Ik merk dat er in de praktijk steeds meer behoefte is aan reflectie op hoe deze zich verhouden tot de kaders van het bestaande HR-beleid en de regels van het arbeidsrecht. Managers hebben er daarnaast vooral behoefte aan om met kennis van die kaders hun eigen stijl van leiding geven verder te ontwikkelen”.

 

Aanbevelingen

“De workshop was buitengewoon nuttig - ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak - niet 'dood door powerpoint'! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep. "- Janine Smith, Sofis

"Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren." - Jeanie Edwards, Backbase B.V.

"Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers." - Kerstin Herzog, Brunswick Marine EMEA