OVERZICHT WORKSHOPS

 

Eendaagse workshop “Goed werkgeverschap” - HRM & arbeidsrecht voor eigentijds management, met focus op jouw dagelijkse praktijk

In deze workshop gaat de aandacht uit naar drie belangrijke HR-thema’s waarvan wij zien dat die bij veel organisaties driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken: functionerings- en gedragskwesties, arbeidsconflicten en ziekte en re-integratie. In het eerste deel behandelen we de arbeidsrechtelijke basis aan regels & rechtspraak, met aandacht voor de benodigde dossiervorming.

In het tweede deel gaan we samen aan de slag om de casuïstiek die de deelnemers inbrengen tot een oplossing te brengen. Daarbij kijken we naar hoe de in jouw organisatie gebruikelijke HR-structuren, instrumenten en praktijken aansluiten bij de wens naar meer eigentijds management en nieuw leiderschap.

Voor alle sectoren, maar ook specifiek voor overheid, zorg, onderwijs en andere sectoren, ook in samenwerking met diverse branche-en beroepsorganisaties.

Maximaal 6 deelnemers.

Data in 2021:

Alle sectoren: 14 september, 5 oktober, 2 november (online), 8 november.

Sector Zorg: 9 november - Onderwijs: 11 november - Overheid: 16 november.

[klik hier voor meer informatie over de workshop Goed Werkgeverschap]

 

Eendaagse workshop ‘HRM in transitie” - HRM voor eigentijds management, met focus op jouw dagelijkse praktijk bij Nieuw Organiseren

In deze workshop krijg je een overzicht van nieuwe vormen van organiseren en nieuw leiderschap, met de focus op de daarbij passende HR-structuren, instrumenten en praktijken. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (HR) managers of ondernemers die streven naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren en willen bewegen naar een eigentijds en vernieuwend HR-management.

De workshop begint met een verkenning van je persoonlijke waarden en ambities en die van je organisatie. Aan de hand van aansprekende voorbeelden kijken we vervolgens naar ‘koploperorganisaties’ waar sprake is van nieuw leiderschap en nieuw organiseren. We behandelen uitgebreid welke HR-structuren, instrumenten en praktijken passen bij de wens naar meer eigentijds management en nieuw leiderschap, in jouw organisatie en reiken handvatten aan voor de invulling van jouw eigen rol daarin. Voor alle sectoren, in samenwerking met diverse branche-en beroepsorganisaties Maximaal 6 deelnemers.

Data in 2021: 1 oktober, 29 november, alle op locatie in Baarn, 6 december (online)

[klik hier voor meer informatie over de workshop HRM in transitie]

 

Leerweg “HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management”

Module 1: Eendaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (Basis)”

In de basisworkshop ligt de focus op het arbeidsrecht en de toepassingen daarvan, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving & rechtspraak.

[klik hier voor meer informatie over module 1]

Module 2: Eendaagse workshop “HRM voor eigentijds management (Gevorderd)”

In deze workshop ligt de focus op de traditionele en vooral eigentijdse HR-filosofieën, instrumenten en aanpakken en de praktische toepassing daarvan.

[klik hier voor meer informatie over module 2]

Verdiepingsmodules

In diverse modules of “deep dives” in een aantal specifieke onderwerpen verdiepen wij ons in de arbeidsrechtelijke en traditionele HR-basiskennis over het onderwerp, met daarboven de eigentijdse HR-aanpakken, met voor- en nadelen, de valkuilen en tips.

Alle ins en outs van het onderwerp komen aan bod, met zeer veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en de inbreng van eigen cases, in eendaagse workshops met groepen van maximaal zes deelnemers.

Module 3: Ziekte en reïntegratie

[klik hier voor meer informatie over module 3]

Module 4: Performance Management, inclusief dossiervorming

[klik hier voor meer informatie over module 4]

Module 5: Verantwoord (re)organiseren

[klik hier voor meer informatie over module 5]

Module 6: Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden)

[klik hier voor meer informatie over module 6]

Module 7: Flexibele arbeidsrelaties

[klik hier voor meer informatie over module 7]

 

Workshopdata in 2021

Module 1 - Arbeidsrecht (Basis): 20 september, 1 december

Module 2 - Eigentijds HRM (Gevorderd): 21 september, 7 december

Module 3 - Ziekte en reintegratie: 22 september

Module 4 - Performance Management incl. dossiervorming: 23 september

Module 5 - Verantwoord (re)organiseren: 24 september

Module 6 - Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden): 27 september

Module 7 - Flexibele arbeidsrelaties: 28 september

 

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie

De workshops worden verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus, op loopafstand van NS station Baarn.

Uiteraard worden alle RIVM-richtlijnen nageleefd, waaronder die van het houden van 1,5 m. afstand tussen deelnemers onderling en met de docent.

Voor alle modules geldt dat zij ook in-company of op persoonlijke één-op-één basis kunnen worden verzorgd. Daarnaast is het ook mogelijk online deel te nemen aan een op locatie verzorgde workshop.

Investering

€795, ex BTW, inclusief lunch, koffie/thee, lesmateriaal, per workshop / module.

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Resultaat

Na afloop van onze workshops, waarbij we ook werken met eigen cases van de maximaal zes deelnemers (waarvan de samenstelling wisselt per module / workshop) beschik je over:

  1. 1. up-to-date kennis van het arbeidsrecht en traditionele HR-aanpakken;
  2. 2. kennis van eigentijdse HR-aanpakken en hun toepassingsmogelijkheden;
  3. 3. handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases;
  4. 4. de noodzakelijke kennis van de door jouw gekozen ‘deep dive’ onderwerpen.

Per gevolgd onderdeel wordt een certificaat verleend.

Aanbevelingen

“De workshop was buitengewoon nuttig - ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak - niet 'dood door powerpoint'! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep."- Janine Smith, Sofis

"Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren." - Jeanie Edwards, Backbase B.V.

"Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers." - Kerstin Herzog, Brunswick Marine EMEA