Workshop Samensturing, cocreatie bestuur-toezicht-MA

De praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap

Herkent u de volgende vragen, die ik vaak hoor stellen in organisaties die de beweging maken naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren?:  

  • Hoe organiseer je het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap zo, dat je samen optrekt, maar recht blijft doen aan de bijzondere plek en rol van ieder van de betrokken ‘raden’? (Bestuurder, ondernemingsraad, raad van commissarissen / raad van toezicht, cliëntenraad, huurdersraad, verzekerdenraad of medezeggenschapsraad in het onderwijs.)
  • Hoe doe je dit met aandacht voor de rol van andere partijen, zoals de HR-afdeling of het MT?
  • Hoe doe je dit met oog voor de plek en rol van door de medezeggenschapsorganen vertegenwoordigde personen zoals personeelsleden, cliënten, huurders, ouders, leerlingen, verzekerden en leden, die in de beweging naar meer zelforganisatie ook steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen?

 

Voor wie

Voor bestuurders, toezichthouders, HR, leden van medezeggenschapsorganen en (ambtelijk) secretarissen.

 

Programma 10.00-17.00 uur

In deze praktijkgerichte workshop gaan we uitgebreid met de praktijkvragen van de maximaal 8 deelnemers aan de slag, steeds gekoppeld aan de veranderopgave van de organisatie waaraan de deelnemers zijn verbonden. Met ruime aandacht voor de voor- en nadelen van diverse vormen van cocreatie-aanpakken en bijbehorende succesvoorwaarden, veel praktijkvoorbeelden uit bedrijfsleven, overheid en zorg, welzijn en onderwijs.

 

 

image1.jpg

 

 

Docent/begeleiding

De workshop wordt verzorgd door Arthur Hol (1969), partner bij De Koning Vergouwen Advocaten en bij Nieuw Organiseren, programmadirecteur bij Governance University en lid van de RvT Versa Welzijn. Arthur is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG. Arthur heeft veel ervaring met co-creatietrajecten, in allerlei sectoren. Over dit onderwerp schreef hij alleen of met andere auteurs diverse boeken over het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap, waarover hij vaak binnen organisaties bijeenkomsten verzorgt, voor een raad apart, of voor een of meer raden gezamenlijk. Voor meer informatie over kunt u terecht op www.arthurhol.nl .

Enkele publicaties van Arthur Hol in relatie tot het thema van deze workshop:

 

Data en locatie

U kunt zich aanmelden voor de workshop op een van de volgende data:

Samensturing, cocreatie bestuur-toezicht-MA 29-10-2019

 

De workshop vindt plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht, Vredenburg 40 -2 minuten lopen van Utrecht CS

 

Investering

Uw investering bedraagt € 795,- exclusief BTW en inclusief lunch en lesmateriaal. 

Er geldt een korting indien uw branche-,beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft.

 

Aanmelden

 

 

 

Ik wil graag meer informatie