Dossiervorming in arbeidszaken bij (dis)functioneren, arbeidsconflict en ziekte

Dossieropbouw of dossiervorming over het functioneren van werknemers krijgt binnen veel organisaties niet altijd de prioriteit die het verdient. Toch is dossieropbouw belangrijk. Niet alleen bij het vaststellen van een verbetertraject en bij een ontslagprocedure in geval van een slecht functionerende werknemer, maar ook om een positief signaal af te geven richting goed functionerende werknemers.

Hoe bouwt u een dossier op, wat zijn de best practices daarvoor? Wat zijn de arbeidsrechtelijke eisen, ook bij arbeidsconflicten en ziekte/ reïntegratie? En hoe voert u de juiste gesprekken -op de juiste manier?

Tijdens de workshop komen alle aspecten van dossiervorming in het kader van ‘Goed Werkgeverschap’ aan bod. De benodigde stappen om tot een eigen solide dossier te komen, zetten we voor u op een rij in deze praktijkgerichte workshop. Er is veel ruimte voor bespreking van de situatie van de organisatie van ieder van de deelnemers.

We gaan onder andere in op ondersteuning voor medewerkers in een verbetertraject, voorbereiding op ontslagprocedures en het opstellen van een juridisch correct dossier, de gevolgen en kosten voor ontslag en disfunctioneren, wangedrag, arbeidsconflicten& ziekte in het kader van 'Goed Werkgeverschap'. Daarnaast bespreken we de ‘best practices’ van dossiervorming in soortgelijke situaties.

 

Voor wie?

Voor leidinggevenden en HRM-professionals.

Resultaat?

Na deze workshop:

  • heeft u geleerd om situaties waarin onvrede over het functioneren van een werknemer bestaat te analyseren;
  • weet u welke maatregelen mogelijk zijn of moeten worden onderzocht;
  • heeft u geleerd leidinggevenden te begeleiden die te maken krijgen met een disfunctionerende werknemer en past u de juiste taakverdeling toe tussen HR en de leidinggevende;
  • weet u wanneer een dossier voldoet aan de arbeidsrechtelijke verplichtingen om tot ontslag over te kunnen gaan;
  • heeft u een beeld hoe om te gaan met lastige gesprekken waar spanning een rol speelt en het motiveren van werknemers om onnodige conflicten voorkomen.
  • handvatten voor de oplossing van uw vraagstukken en praktijkcases.

 

Data en locatie

U kunt zich aanmelden voor de workshop op een van de volgende data:

Dossiervorming in arbeidszaken bij (dis)functioneren, arbeidsconflict en ziekte 22-10-2019

De workshop vindt plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht, Vredenburg 40 -2 minuten lopen van Utrecht CS

 

Uw investering

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Docent:

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij werkte als HR-manager bij Shell en KLM en  legt zich als advocaat en mediator sinds jaren toe op disfunctioneren, arbeidsconflicten en ziekte / re-integratie.  Arthur werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Hij is daarnaast werkzaam als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor verschillende organisaties, over onder andere de rol van HRM in de waardengedreven organisatie. Ook heeft hij als auteur en co-auteur veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

 

 

Ik wil graag meer informatie