Leerweg HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management

Module 1

 

Eéndaagse workshop “Arbeidsrecht voor de eigentijds management (Basis)”

Voor wie

Vakinhoudelijk weet je goed wat je moet doen als (HR) manager, maar je ervaart een gebrek aan kennis op het gebied van personeelsmanagement en/of arbeidsrecht – of je wilt deze kennis opfrissen. Want de wet- en regelgeving op dit terrein is ingewikkeld, voortdurend in beweging en vereist een precieze toepassing.

Inhoud

In deze workshop krijg je zowel theoretisch als praktisch op basisniveau inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen en de traditionele HR-instrumenten, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en de juiste interpretatie daarvan.

Onderwerpen

In de workshop komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat is mijn rol bij werving & selectie, in de samenwerking tussen HR-afdeling (als die er is) en management? Hoe kijken we naar functiewaardering en beloning? Wat zijn de do’s en don’ts rondom veelvoorkomende bedingen zoals geheimhouding, een non-concurrentie- en relatiebeding, proeftijd etc.?
  • Wat zijn de juridische ins & outs van de verschillende typen arbeidsovereenkomsten, met aandacht voor flexibele vormen van arbeid zoals tijdelijke, oproep, min-max, inhuur uitzendkrachten, ZZP’ers etc.?
  • Wat zijn de regels en gebruiken rondom vakantie, (mantel)zorgverlof, (on)betaald en calamiteitenverlof etc.? Hoe ga ik om met ziekte & reïntegratie? Hoe ga ik om met arbeidsconflicten (als ze ontstaan)?
  • Hoe voer of begeleid ik het gesprek over het functioneren en gedrag van werknemers – en mezelf? Wat is de relatie tussen wensen en eisen op het gebied van ontwikkeling, opleiding en verbetertrajecten?
  • Welke eisen worden gesteld aan dossiervorming bij voorgenomen ontslag? Wat is de rol van de manager en de HR-afdeling bij de (voorbereiding van) ontslagprocedures bij UWV en kantonrechter?
  • Wat is de rol van management en HR bij reorganisaties? Met aandacht voor herplaatsingsverplichtingen, sociaal plan, ontslagkeuze, rol van anciënniteit en afspiegelingsbeginsel etc.
  • Welke rol vervullen management en HR richting medezeggenschapsorganen en/of vakbonden?

Resultaat

Na het volgen van deze workshop met maximaal zes deelnemers ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van het arbeidsrecht en weet je die praktisch toe te passen.

Je gaat naar huis met handvatten voor oplossingen van de door jou tijdens de workshop ingebrachte cases, zodat je daarin concrete resultaten kunt boeken.

Workshoplocaties en data

De workshops worden verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur op wisselende locaties van Seats2Meet, steeds inclusief uitgebreide lunch in de bijbehorende brasseries.

Op dinsdag 26 november 2019 (Zwolle), vrijdag 11 december 2019 (Zwolle), donderdag 9 januari 2020 (Utrecht), dinsdag 7 januari 2020 (Den Bosch) donderdag 6 februari 2020 (Utrecht), dinsdag 3 maart 2020 (Utrecht).

Investering

€795, ex BTW, inclusief evt. lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een  samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.