Leerweg HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management

Module 5

Eendaagse workshop “Verantwoord (re)organiseren”

Door de recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus en regelgeving van overheidswege gericht op het behoud van werkgelegenheid (de ‘NOW’-regeling), is de kwestie van het wel of niet reorganiseren van de bedrijfsvoering plotseling bij organisaties bovenaan op de agenda komen te staan, inclusief de vraag: hoe dan?

Door alle druk die men kan ervaren, is de verleiding groot om de besluitvorming rondom het onderwerp reorganisatie traditioneel top-down te laten verlopen.

Dat staat haaks op de ontwikkeling van meer participatie van alle direct betrokkenen en werken vanuit de gevoelde maatschappelijke opdracht en de menselijke maat  die veel organisaties afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

Hoe behoud je wat is bereikt op het vlak van ‘gedeeld leiderschap’ en nieuwe vormen van organiseren?

Hoe richt je het samenspel van alle bij de organisatie betrokkenen in -en hoe verhoud je je daarbij tot de, deels nieuwe, juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht?

Hoe krijgen we in dit proces toegang tot  inspiratie van ‘de werkvloer’ om samen plannen te maken en uit te voeren, om op deze  manier ook verbonden te blijven met wat echt speelt en echt nodig is, juist in deze spannende tijden? 

Dit is het moment om te kiezen voor een aanpak die gedreven wordt door  gemeenschappelijke waarden en ambities, met aandacht voor wat er écht leeft en écht nodig is.

Resultaat

* Na het volgen van deze workshop heb je een goed beeld van de diverse manieren om een organisatieverandering, reorganisatie, fusie of overname vorm te geven, met voor- en nadelen, valkuilen en tips hoe deze te vermijden,

* Je weet hoe je zo goed mogelijk binnen de juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht de benodigde processen effectief en zorgvuldig kunt vormgeven, terwijl de nieuwe organisatiefilosofie leidend blijft.

* Ook leer je hoe je als manager of HR-professional ondersteunend kunt zijn aan een goed samenspel van alle betrokken partijen.

* Daarnaast krijg je handvatten voor de oplossing van vraagstukken en praktijkcases bij je eigen organisatieverandering of reorganisatie -en jouw eigen rol daarin.

In Baarn en via live webinars organiseren we 1-daagse workshops (10-17u, €795, ex BTW) die onderdeel uitmaken van de leerweg “HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management”. Elke module is ‘los’ als afzonderlijke workshop te volgen.

 

Voor wie

Directeuren, managers, HR-professionals en OR-leden.

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Mogelijkheden om een reorganisatie, fusie of overname vorm te geven, met voor- en nadelen, valkuilen en tips hoe deze te vermijden.
 • Wat zijn de juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht
 • Hoe kun je zo goed als mogelijk daarbinnen de benodigde processen effectief en zorgvuldig vormgeven, terwijl de (nieuwe) organisatiefilosofie leidend blijft?
 • Overzicht van veranderaanpakken, traditioneel en eigentijds. Met hun voor- en nadelen, implicaties voor en verhouding tot HR-beleid en arbeidsrechtelijke kaders die voortvloeien uit de wet, CAO of de eigen arbeidsvoorwaardenregeling.
 • Gaan we in een ‘big bang’ over naar een nieuwe organiseervorm, of gefaseerd, stapsgewijs experimenterend, afdeling voor afdeling, team voor team?
 • Hoe ontwikkel je een toekomstvisie, (re)organisatieplan en sociaal plan als ‘groeidocumenten’ in samenspel met de medewerkers en met de benodigde interne disciplines, Ondernemingsraad, vakbonden en eventuele externe ‘stakeholders’? Met daarbij ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij. Voorbeelden uit de praktijk, uit diverse sectoren.
 • Hoe sluit een sociaal plan aan bij wat écht nodig is? Waarover en wanneer voer je overleg met alle betrokken partijen en hoe organiseer en regisseer je het samenspel dat daarbij nodig is? Krimp laten vormgeven door medewerkers zelf, kan dat ook? Hoe meet je de effecten van je interventies –en hoe evalueer je de vooruitgang?

Ook gaan we in op de volgende juridische vragen:

 • Wat is de inhoud van de regelgeving van overheidswege gericht op het behoud van werkgelegenheid, (o.a. de ‘NOW’-regeling) en hoe verhoudt die zich tot de al langer bestaande regelgeving aangaande reorganisaties en werktijdverkorting?
 • Hoe verloopt het reorganisatieproces?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie-inhoud, reistijd), wat is mogelijk?
 • Toetsing bedrijfseconomisch ontslag door UWV of kantonrechter.
 • Ontslagprocedures: selectiecriteria, afspiegelingsbeginsel, anciënniteitsprincipe (last-in, first out), selectie op kwaliteit van functioneren, collectief ontslag (Wet Melding collectief ontslag), afvloeiingsregelingen & het sociaal plan.

Resultaat

 • Na het volgen van deze workshop heb je een goed beeld van de diverse manieren om een organisatieverandering, reorganisatie, fusie of overname vorm te geven, met voor- en nadelen, valkuilen en tips hoe deze te vermijden.
 • Je weet hoe je zo goed mogelijk binnen de juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht de benodigde processen effectief en zorgvuldig kunt vormgeven, terwijl de nieuwe organisatiefilosofie leidend blijft.
 • Ook leer je hoe je als manager of HR-professional ondersteunend kunt zijn aan een goed samenspel van alle betrokken partijen: samen optrekken waar het kan, met ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij: bestuur, HR, medezeggenschapsorganen, toezichtsorgaan en het personeel.
 • Daarnaast krijg je handvatten voor de oplossing van vraagstukken en praktijkcases bij je eigen organisatieverandering of reorganisatie -en jouw eigen rol daarin.

 

Over de hoofddocent

 1. mr. drs. Arthur Hol - Arbeidsjurist en arbeidspsycholoog is HR-manager geweest bij Shell en KLM , is partner/arbeidsrechtadvocaat bij De Koning Vergouwen advocaten. Daarnaast is hij partner van Nieuw Organiseren. Co-auteur van het SDU boek ‘Het Sociaal Plan in de praktijk. Handleiding verantwoord reorganiseren: een integrale aanpak’

Meer informatie: www.arthurhol.nl

 

Workshoplocatie

De workshops worden in-house bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1), op 10 minuten lopen van NS station Baarn, inclusief lunch. Enkele workshops worden ook geheel online aangeboden (als ‘live webinar’). Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2021

24 september

Maximaal 6 deelnemers

We werken zowel in de workshops op locatie als in de live webinars met kleine groepen (max 6 deelnemers), waardoor er alle ruimte is voor de inbreng van eigen cases. Je krijgt handvatten voor de oplossing daarvan aangereikt. Uiteraard worden bij onze workshops op locatie alle RIVM-richtlijnen nageleefd, waaronder de 1,5 meter afstand-regel.

 

Investering

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Aanbevelingen

“De workshop was buitengewoon nuttig - ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak - niet 'dood door powerpoint'! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep. "- Janine Smith, Sofis

"Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren." - Jeanie Edwards, Backbase B.V.

"Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers." - Kerstin Herzog, Brunswick Marine EMEA