Leerweg HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management

Module 5

 

Eendaagse workshop “Deep dive 3: Organisatieverandering, reorganisatie, fusie en overname”

Voor wie

Managers en HR-professionals die met deze onderwerpen te maken hebben.

Veel organisaties willen zich veranderen naar aanleiding van een nieuw aangenomen filosofie van leiderschap of organiseren, of voelen zich genoodzaakt om te reorganiseren, vanuit financiële druk of om andere redenen. Dat is een complexe kluif voor alle betrokkenen: directie, HR, OR en werknemers.

Wat er in jaren mogelijk is opgebouwd aan werken vanuit kernwaarden, vergroting van zelfsturing en dialoog met en tussen alle lagen in de organisatie dreigt vaak met een top-down uitgevoerde reorganisatie weer teniet te worden gedaan. De belangrijkste bron van weerstand is immers naar we nu weten de veranderaanpak zélf.

Inhoud

Organisatieverandering kan wel degelijk anders dan op de traditionele manieren: effectief, ontwikkelingsgericht, vanuit de kernwaarden van de organisatie - en ook binnen de juridische kaders. Met inspiratie en een uitnodiging aan ‘de werkvloer’ om samen met anderen eigen plannen in te brengen, náást en samen met die van de directie.

Dus: topdown én bottom-up! En: niet primair vanuit noodzaak, maar vanuit diepgevoelde wens meer aan te sluiten bij wat écht speelt en écht nodig is.  

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Feiten, valkuilen en mogelijkheden bij een reorganisatie, fusie of overname. Wat zijn de juridische randvoorwaarden en hoe kan je zo goed als mogelijk daarbinnen de benodigde processen effectief en zorgvuldig vormgeven, terwijl de (nieuwe) organisatiefilosofie leidend blijft?
  • Overzicht van veranderaanpakken, traditioneel en eigentijds. Met hun voor- en nadelen, implicaties voor en verhouding tot HR-beleid en arbeidsrechtelijke kaders die voortvloeien uit de wet, CAO of de eigen arbeidsvoorwaardenregeling.
  • Gaan we in een ‘big bang’ over naar een nieuwe organiseervorm, of gefaseerd, stapsgewijs experimenterend, afdeling voor afdeling, team voor team?
  • Hoe ontwikkel je een toekomstvisie, (re)organisatieplan en sociaal plan als ‘groeidocumenten’ in samenspel met de medewerkers en met de benodigde interne disciplines, Ondernemingsraad, vakbonden en eventuele externe ‘stakeholders’? Met daarbij ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij. Voorbeelden uit de praktijk, uit diverse sectoren.
  • Hoe sluit een sociaal plan aan bij wat écht nodig is? Waarover en wanneer voer je overleg met alle betrokken partijen en hoe organiseer en regisseer je het samenspel dat daarbij nodig is? Krimp laten vormgeven door medewerkers zelf, kan dat ook? Hoe meet je de effecten van je interventies –en hoe evalueer je de vooruitgang?

Praktische punten:

  • Wat houdt het due diligence onderzoek in?
  • Hoe verloopt het integratieproces na een fusie of overname?
  • Wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie-inhoud, reistijd).
  • Toetsing bedrijfseconomisch ontslag door UWV of kantonrechter.
  • Ontslagprocedures: selectiecriteria, afspiegelingsbeginsel, anciënniteitsprincipe (last-in, first out), selectie op kwaliteit van functioneren, collectief ontslag (Wet Melding collectief ontslag), afvloeiingsregelingen & het sociaal plan

Resultaat

Na het volgen van deze module / workshop heb je een goed beeld van valkuilen, feiten en mogelijkheden bij een organisatieverandering, reorganisatie, fusie of overname.

Je weet hoe je zo goed als mogelijk binnen de juridische randvoorwaarden de benodigde processen effectief en zorgvuldig kunt vormgeven terwijl de nieuwe organisatiefilosofie leidend blijft. Ook leer je hoe je als manager of HR-professional ondersteunend kunt zijn aan een goed samenspel van alle betrokken partijen: samen optrekken waar het kan, met ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij: bestuur, medezeggenschapsorganen, toezicht, het personeel en klanten.

Daarnaast krijg je handvatten voor de oplossing van vraagstukken en praktijkcases bij je eigen organisatieverandering of reorganisatie -en jouw eigen rol daarin.

Locaties

De workshops worden verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur op wisselende locaties van Seats2Meet, steeds inclusief uitgebreide lunch in de bijbehorende brasseries.

Op donderdag 12 maart (Utrecht), maandag 6 april (Den Bosch), vrijdag 24 april (Zwolle)

Investering

€795, ex BTW, inclusief evt. lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Aanbevelingen

“De workshop was buitengewoon nuttig - ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak - niet 'dood door powerpoint'! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep. "- Janine Smith, Sofis

"Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren." - Jeanie Edwards, Backbase B.V.

"Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers." - Kerstin Herzog, Brunswick Marine EMEA